Правилник

Правилник на къмпинг Ахелойска битка

Скъпи къмпингуващи, добре дошли.

Бихме искали да ви представим правилата на къмпинга, за да можe вашата почивка да бъде спокойна и незабравима. Препоръчваме ви да се обръщате към управителя ( Рецепция ) за оплаквания и забележки, като по този начин те ще бъдат посрещнати отговорно. С пристигането и престоя в къмпинга вие сте длъжни да спазвате правилата на къмпинга.
1. Настаняването на туристи къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки се извършва в присъствието на служител на къмпинга.Изключения се допускат единствено със съгласието на управителя на къмпинга.
2..Местата за къмпингуване се определят от Рецепцията.
3. Къмпингуващите се допускат след като бъдат регистрирани в Рецепцията и заплатят нощувките си съгласно ценоразписа.
4. Всички промени в престоя - заминаване,пристигащи гости, брой лица и др. трябва да се обяви на Рецепцията.
5. Забранено е да се използва повече пространство от това , което е определено от Рецепцията.
6. В деня на заминаването ,мястото ( парцел , бунгало ,. каравана) трябва да бъде освободено до 12:00 часа. Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.
7. Къмпингуващите трябва да обръщат внимание на Информационното табло в Рецепцията за работното време на различните услуги.
8. Моля помогнете ни да поддържаме къмпинга чист. Не изхвърляйте фасове или други боклуци, за тази цел са поставени кофи.
9. Строго забранено е паленето на огън в територията на къмпинга и извън нея, освен ако не е в определените места за барбекю. Забранява се използването на пиротехнически средства и китайски фенери с открит огън на терторията на къмпинга.
10. Домашните любимци се допускат с паспорт , само на каишка и собственикът е отговорен за тях, като проследява те да не пречат на останалите почиващи и събира техните изпражнения. Те не се допускат в баните и тоалетните. Забранени са агресивни домашни любимци.
11. Моля ограничете придвижването с кола или мотоциклет,освен ако не е наложително.
12. Движението на превозните средства в къмпинга се осъществява със скорост 5 км/ч.
13. Моля пазете тишина през следните часове : 23:00 – 08:00 и 14:30 – 16:30.
14. Забранено е пускането на силна музика по време на часовете в които се спазва тишина.
15. Радио,телевизия,музикални инструменти и др. е допустимо само ако не пречи на останалите почиващи.
16. Забранено е да се мести инвентар на къмпинга.
17. Къмпингът е разположен в природата така, че не сме отговорни за инциденти и други ефекти, които са вследствие от флората и фауна ( инсекти,животни,растения,дървета,клони и др.), непредвидени събития, природни сили , случайни събития или от неспазването на правилата.
18. Не носим отговорност в случай на кражба или загуба, затова посетителите са длъжни да пазят вещите си.
19. Забранено е миенето на чинии, пране, както и къпането на домашни любимци в баните.
20. За повреди получени вследствие на промени в напрежението подадено от електрическата компания ( EVN ) къмпингът не носи отговорност.
21. Деца под 12 годишна възраст могат да използват различните услуги, но само под контрола и отговорността на родител или придружител.
22. Управителят има право да отстрани от къмпинга, без второ предупреждение, къмпингуващ или посетител, който грубо нарушава правилата на къмпинга, както и в случаите на вандализъм или аморално поведение.
23. На територията на къмпинга е строго забранено използването – консумацията на наркотици и различни видове опияти.
24. Ръководството на къмпинга има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР на законното пребиваване на туристите на територията на къмпинга.
25. Абсолютно е забранено паркирането на превозни средства върху зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране!
26. Всички къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.
27. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване.
28. Изхвърлянето на отпадъците от химическата тоалетна се извършва в обособеното за тази цел място.
При груби нарушения на правилата на къмпинга може да се прекрати или откаже достъп на пребиваване.
Къмпингът си запазва правото да променя общите условия на правилника.